سریال اغما (شبکه 1 سیما ) ؟
توسط : farshadnaserifar

در این سریال شخصیتی به نام الیاس وجود دارد که آینده را می بیند !

به نظر شما همچنین انسانهایی وجود دارد و اگر وجود دارد آیا ممکن است که به این شکل از قدرت خویش استفاده کنند؟

پنج شنبه 29/6/1386 - 22:0
پسندیدم 0
UserName