شرمنده ام و محتاج تو
توسط : zebayeman

خدايا صدايم را مي شنوي؟ كمكم كن.

خدايا مي دانم كه هر وقت گرفتارم ، سراغ تو را مي گيرم و در خانه تو را مي زنم .

خدايا مي دانم كه هر وقت محتاج توام ، دست هايم را به سويت دراز مي كنم.

اما به زمين و آسمانت و به هر چه ستاره در لباس مخملي شب گلدوزي شده قسم كه تو را خيلي دوست دارم.

مي دانم ، مي دانم هميشه غم هايم سهم تو بوده و هميشه قطره قطره باران چشمم را برايت هديه آوردم.

نمي دانم امروز با چه رويي سراغ تو آمده ام . شرمنده ام ، شرمنده ام ولي باز هم محتاج توام . نمي دانم ، نمي دانم ..

اما مي دانم كه تو آنقدر بزرگي كه هيچ وقت دست رد به سينه من نخواهي زد .

خدايا كمكم كن ، كمكم كن.

 

پنج شنبه 29/6/1386 - 18:3
پسندیدم 0
UserName