كنستانتين
توسط : alkapon

 

ني قصه ي آن شمع چگل بتوان گفت

ني حال دل سوخته دل بتوان گفت

غم در دل تنگ من از آنست كه نيست

يك دوست كه با او غم دل بتوان گفت

 

پنج شنبه 29/6/1386 - 16:16
پسندیدم 0
UserName