نماز، عطيه الهي
 

 

امام رضا (ع  :(

)الصلوة ) صلة الله للعبد بالرحمة

 

نمازعطيه و احسانی است از

طرف خداوند برای بنده ، که از

راه رحمت وعنايت بخشنده

است .

بحار الانوار، ج ,84 ص 246

پنج شنبه 29/6/1386 - 13:40
پسندیدم 0
UserName