حقّ پدر بر فرزند
توسط : پروازاخر

حقّ پدر بر فرزند

v رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله - لَمّا سُئلَ عَن حَقِّ الوالِدِ على‏ وَلدِهِ - : لا يُسَمِّيهِ باسمِهِ ، ولا يَمشي بَينَ يَدَيهِ ، ولا يَجلِسُ قَبلَهُ ، ولا يَستَسِبُّ لَهُ .

پيامبر خدا صلى الله عليه وآله - در پاسخ به سؤال از حقّ پدر بر فرزندش - : او را به اسم صدا نزند ، جلوتر از او راه نرود ، پيش از او ننشيند و برايش دشنام نخرد .

پنج شنبه 29/6/1386 - 13:28
پسندیدم 0
UserName