تنهایی
توسط : soodoo

زندگي زيباست نه به زيبايي حقيقت.حقيقت تلخ است نه به تلخي جدايي..جدايي سخت است نه به سختي تنهايی...

پنج شنبه 29/6/1386 - 12:7
پسندیدم 0
UserName