زندگي...
توسط : topoli56

 

زندگي سخت نيست ما سختش مي كنيم.

عشق تلخ نيست ما تلخش مي كنيم.

دل سنگ نيست ما سنگش مي كنيم.

پنج شنبه 29/6/1386 - 11:41
پسندیدم 0
UserName