ضرب المثل های چینی
توسط : ادیسه
همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند
پنج شنبه 29/6/1386 - 11:28
پسندیدم 0
UserName