ضرب المثل های چینی
توسط : ادیسه
« عجله » کاری را که « احتیاط » قدغن کرده انجام می دهد
پنج شنبه 29/6/1386 - 11:24
پسندیدم 0
UserName