عبادتهای بی حاصل
توسط : دیوژن م
 

بسا روزه داری که بهره ای جز گرسنگی و تشنگی از روزه داری خود ندارد و بسا شب زنده داری که از شب زنده داری چیزی جز رنج و بی خوابی به دست نیاورد! خوشا خواب زیرکان و افطارشان!

امام علی(ع)                                                                                                 

پنج شنبه 29/6/1386 - 9:38
پسندیدم 0
UserName