حسرت
توسط : asal_flower

کاش می شد سرزمین عشق را.......در میان گام ها تقسیم کرد. کاش می شد اسمان را ناز کرد .....در میان کوچه ها پرواز کرد/

پنج شنبه 29/6/1386 - 9:14
پسندیدم 0
UserName