من بازم تنها میمونم . .
توسط : عافی
 

میدونم بی تو میمیرم اما خوب سفر سلامت

نفسم بی تو میگیره من بازم تنها میمونم

پنج شنبه 29/6/1386 - 8:5
پسندیدم 0
UserName