یکرنگی و بوی تازه
توسط : hodhodesaba
 
یکرنگی و بوی تازه ازعشق بگیر
پر سوز ترین گدازه از عشق بگیر
در هر نفسی که می تپی ای دل من
یادت نرود اجازه از عشق بگیر
 
پنج شنبه 29/6/1386 - 6:52
پسندیدم 0
UserName