ماه خوب رمضون

ماه خوب رمضون ماه خدا ماه صفاست

ماه خوب رمضون ماه مناجات خداست

ماه خوب رمضون آشتي كنونه با خدا

به خدا قسم خدا منتظر آشتي ماست

ماه خوب رمضون خدا مي گه آي بنده ها

هر كي قهر كرده بياد موقع آشتي با خداست

ماه خوب رمضون عيد وصال اولياست

شباي ماه رمضون لحظه ي وصل عاشقاست

ماه خوب رمضون وقت گدايي مي رسه

هر گداي بي نوا منتظر لطف و عطاست

ماه خوب رمضون مهمونيه خداييه

شنيدم مهمون نواز اون امام مجتبي است

ماه خوب رمضون ماه ولايت عليست

ماه ديدار خدا ماه عروج مرتضي است

ماه خوب رمضون شبهاي قدر صفا داره

ذكر شيرين علي ذكر تمام اولياست

التماس دعا

ياحق

پنج شنبه 29/6/1386 - 5:11
پسندیدم 0
UserName