قدرت جادویی چشم

قدرت جادویی چشم ها چیزی نیست کخ به راحتی بتوان از آنها گذشت. از قدیم گفتند که خیلی

 چیزها را می توان از چشم طرف مقابل بفهمید. به تازگی روانشناسان با انجام تحقیقات گسترده به

 دستاورده های بزرگی رسیده اند و تا حدی از جادوهای این عضو بدن انسان پرده بردای کردند. البته

 تشخیص حرکات چشم تمرین و ممارست نیاز دارد زیرا افراد حرکات چشم بسیار کند و آرام مختصر

 زیرکانه یا تعمدی دارند که اغلب اوقات ارزیابی چشم را پیچیده و دشوار می گرداند. حرکات چشم ها

 نشان دهنده آن است کخ فرد چگونه می اندیشد.آیا وقایع گذشته و یا آینده را در تصور خود

می پپروراند و صدایی را در باطن خود دوباره می شنود و یا صدای جدیدی را در ذهن خود می آفریند.

 در دلش با خود حرف می زند و یا تو جهش معطوف به احساساتش می باشد. به منظور رمزگشایی

 حرکات چشمها صورت را به 3 بخش بالایی و میانی و پایینی در ذهن خود مجسم کنید و اکنون مجددا

 آن 3 بخش را از وسط به 2 قسمت چپ و راست تقسیم کنید.

حرکات چشم به سمت هر یک از این 6 منطقه را می توان این گونه تسفر کرد.

بالا: دیداری

وسط: شنیداری

پایین : تکلم و احساسات

سمت چپشان مربوط به اطلاعات یادآوری شده و سمت راستشان مربوط به منظور دستیابی به مناطق مرتبط با حواس 5گانه مغز به طور غیر ارادی چشمانش را به جهات مختلف حرکت می دهد.

چشم ها بالا و چپ

نیمکره غیر برتر تجسمات فکری تصور ذهنی یادآوری شده دستیابی به خاطرات بصری

چشم ها بالا و راست

نیمکره برتر تجسمات فکری, تصویر ذهنی خلق شده, قوه مخیله

چشم ها وسط و چپ

نیمکره غیر برتر پردازش حس شنوایی. دستیابی به خاطرات صداها

چشم ها وسط و راست

نیمکره برتر پردازش حس شنوایی. تجسم صداهای جدید

چشم ها پایین و چپ

ندای درون.گفتگو درونی.ایجاد کلام

چشم ها پایین و راست

احساسات,حس لامسه , دستیابی به احساسات و عواطف, احساسات سردی و گرمی,درد, فشار,

حرکت و جاذبه چشم ها مستقیم به سمت روبرو دسترسی سریع و آنی به تمام اطلاعات حسی,

حالا کاربرد اینها چیست؟

دانستن تمام این چیزها یک ویژگی بارز را در خود دارد کهمی توان به 4 مورد اساسی اشاره کرد.

1- موثر و مفید بیاندیشید

از آنجایی که حرکات چشم سبب تحریک بخشهای متفاوتی از مغز می گردد. بنابراین شما را در

اندیشیدن بهتری یاری می کنند .

برای مثال هنگامی که از شما پرسیده می شود که آخرین فردی که امروز ملاقات کردی چه کسی

بود؟ شما با حرکت دادن

 چشم ها به سمت بالا و چپ می توانید بهتر به خاطر بیاورید.

2-بدانید چه زمانی باید سکوت کنید.

هنگامی که فردی در حین انجام حرکات چشم است و شما نیز همزمان صحبت می کنید..رشته افکار

وی از هم می پاشید که سبب تاخیر و کندی ارتباط متقابل و سردر گمی و رنجش آن فرد نسبت به

 شما خواهد شد.

3- حریم شخص افراد

افرادی که شیوه تفکرشان وابسته به اطلاعات بصری می باشد به حریمشخصی زیادی نیاز دارند.

مایلند از شکا به اندازه کافی فاصله بگیرند تا قادر باشند خیلی خوب شما را مشاهده کنند. زیرا با نگاه

 کردن به شما اطلاعات بسیاری را گردآوری می کنند, بنابراین دور از آنها نشسته و بایستیدوافرادی

 که احساسی می اندیشند مایلند به حد کافی نزدیک باشند با با شما تماس داشته باشندو که این

 کار را با زدن به بازوهای شما و یا کارهایی از این قبیل بروز می دهند. همچنین افرادی که یادگیری

 وتفکراتشان وابسته به اطلاعات شنیداری است کمترین توجهی نسبت به وجود شما و حرکات

جسمانی شما ندارند زیرا که تمام توجهشان مطلوب به جزییات و صحت اطلاعات مبادله شده و تحلیل

 ان می گردد.

چشم بر هم زدن های مکرر و یا حتی بستن چشم ها به مدت چند ثانیه در هنگام بحث و گفتگو

پیرامون مسائل پیچیده از ویژگی های اخلاقی آنان است

4- دروغگو را شناسایی کنید

هنگامی که مشاهده کردید شخصی در پاسخ به شما به بالا و سمت راست چشم می دوزد احتمالا

 در فکر فریب و یافتن پاسخ ساختگی می باشد.

چهارشنبه 28/6/1386 - 23:32
پسندیدم 0
UserName