ضرب المثل های چینی
توسط : ادیسه
آن کس که جرات مبارزه در زندگی را ندارد ، بالاجبار طناب دار را به گردن می اندازد .
چهارشنبه 28/6/1386 - 21:12
پسندیدم 0
UserName