سخنان بزرگان
توسط : ادیسه

اگر چشمی در برابر چشمی گرفته شود ، آن هنگام دنیا کور می شود . گاندی

چهارشنبه 28/6/1386 - 21:4
پسندیدم 0
UserName