یادمان باشد ...
توسط : parastoo67

یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم

هرچند در خود شکستیم صدایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد

طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم

چهارشنبه 28/6/1386 - 20:54
پسندیدم 0
UserName