راهی نیست!!
توسط : mostafa2_gh

سر گشته ام از این همه راهی که ندارم

گاهی که تو را دارم و گاهی که ندارم

من مانده ام و لایق تیغی که نبودم

من مانده ام و فرصت آهی که ندارم

چهارشنبه 28/6/1386 - 18:15
پسندیدم 0
UserName