تکیه به شونه هام نکن..!!
توسط : mostafa2_gh

تكيه به شونه هام نكن، من از خودت خسته ترم

ما كه بهم نمي رسيم، بسه ديگه بزار برم

كي گفته بود به جرم عشق، يه عمري پرپرت كنم

حيف تو نيست كنج قفس، چادر غم سرت كنم

من نه قلندر شبم، نه قهرمان قصه ها

نه برده حلقه به گوش، نه ناجي فرشته ها

تو این دو روز زندگي، شبيه من فراوونه

يه لحظه چشماتو ببند...،گذشتن از من آسونه

من عاشقم همينو بس،غصه نداره بي كسي

 قشنگيه قسمت ماست، این كه بهم نميرسيم

نظر یادتون نره  mostafa2_gh

چهارشنبه 28/6/1386 - 18:13
پسندیدم 0
UserName