شكست
توسط : hadye_1368

زندگي مثل شطرنج است اگر بد بازي كني  ميگن بازي بلد نيست اگرخوب بازي كني همه مي خواهند شكستت دهند

چهارشنبه 28/6/1386 - 17:52
پسندیدم 0
UserName