مسخره
توسط : jadval
انسان عادت دارد چیزی را که نمیفهمد مسخره کند. ((گوته))
چهارشنبه 28/6/1386 - 16:27
پسندیدم 0
UserName