زندگی
توسط : jadval

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

چهارشنبه 28/6/1386 - 16:25
پسندیدم 0
UserName