عمر کوتاه
توسط : hamid9335
وقتی به دنیا میایی در گوشت اذان میخوانند"وقتی میمیری بر بدنت نماز میخوانند"" چه کوتاست عمر به فاصله اذان تا نماز
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:45
پسندیدم 0
UserName