تواضع
توسط : hamid9335

از فرمایشات امام علی(ع):

تواضع ثمره علم و دانش است .

چهارشنبه 28/6/1386 - 15:34
پسندیدم 0
UserName