داوری
توسط : hamid9335
براحتی میشه در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد ولی به سختی میشه اشتباهات خود را پیدا کنی.
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:32
پسندیدم 0
UserName