ورق
توسط : hamid9335
 هیچ ورق كاغذی را نمی توان بیشتر از 7 مرتبه بر روی خودش از وسط تا كرد .
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:30
پسندیدم 0
UserName