ثروتمند
توسط : hamid9335
ثروتمند کسی نیست که بیشترینها را دارد... کسیست که به کمترین ها نیاز دارد...
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:29
پسندیدم 0
UserName