عبادت
توسط : hamid9335
خداوندا...
عبادت من نه از روی ترس از جهنم و یا طمع در بهشت است...
بلکه بدان جهت است که تو را شایسته ی عبادت یافتم...
(نهج البلاغه - حضرت علی (ع))
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:29
پسندیدم 0
UserName