عشق
توسط : hamid9335
عشق ایستادن زیر باران و خیس شدن با هم نیست. عشق آنست که یکی چتری باشد برای دیگری و او هرگز نداند که چرا خیس نشد...
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:27
پسندیدم 0
UserName