بخشش
توسط : hamid9335
اگه یه روز نتونستی گناه كسی رو ببخشی از بزرگی گناه اون نیست از كوچكی قلب توست
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:25
پسندیدم 0
UserName