زندگی و بازی
توسط : hamid9335
زندگی مثل بازی شطرنج میمونه ، وقتی بلد نیستی همه میخواهند یادت بدهند ولی وقتی بلد باشی همه میخواهند شکستت بدهند
چهارشنبه 28/6/1386 - 15:23
پسندیدم 0
UserName