روزه و رمضان در آئينه شعر فارسى
 

 

همان بر دل هر كسى بوده دوست

 نماز شب و روزه آيين اوست

 

(فردوسى 203/3)

 

 

چهارشنبه 28/6/1386 - 15:10
پسندیدم 0
UserName