شهید چمران... چه عظمتی..چه شخصیتی... عجب خلیفه اللهی...
توسط : یاكریم

شهید چمران... چه عظمتی..چه شخصیتی... عجب خلیفه اللهی...

او کسی بود که راه علی(ع) را به پیش گرفت وبا افتخار به این که شیعه او است جان خود را به خدا تقدیم کرده و به گفته خود او دنیا را سه طلاقه کرد و به حق پیوست

آری میشود ؛ میشود مثل چمران دنیا را سه طلاقه کرد و فقط گفت خدا

آری می شود پشت به پشت ولایت داد و گام به گام با او رهسپار سعادت شد.

آری می شود ؛ می شود در نهایت آرامش و راحتی خدا را فراموش نکرد.

آری می شود ؛ می شود از آرامش آمریکا به لبنان جنگ زده کوچ کرد و فقط گفت خدا .

خلاصه می شود در این روزگار علی وار زیست و در راه خدا قدم برداشت .

آری می شود و این شدنیست .

 

گوشه ای از مناجات های شهید مصطفی چمران :

 

ای خدای بزرگ آن قدر به ما عظمت روح و تقوا عطا کن که همه ی وجود را با عشق و رغبت قربانی حق کنیم .

خدایا آنچنان تار و پود وجود ما را به عشق خود عجین کن که در وجودت محو شویم .

خدایا ما را از وجود خود خواهی و از گرد باد هوا و هوس نجات ده  و به ما قدرت ایثار عطا کن .

خدایا در این لحظات سخت امتحان ، نور ایمان را بر قلب ما بتابان و ما را از لغزش نگاه دار.

خدایا ما را قدرت ده که طاغوت خود پرستی را به زیر پا افکنیم و حق و حقیقت را  فدای منفعت های شخصی نکنیم .

چهارشنبه 28/6/1386 - 14:52
پسندیدم 0
UserName