عشقولانه
توسط : azari71

آنکس که مي گفت دوستم دارد عاشقي نبود که به شوق من امده باشد رهگذري بود که روي برگهاي خشک پاييزي راه مي رفت صداي خش خش برگها همان اوازي بود که من گمان مي کردم ميگويد: دوستت دارم
---------------------------------------------------------------------
اقتدار دل شکسته به اندوهي ست که سروده نمي شود.

------------------------------------------------------------------------
زماني كه كنار رودخانه بودم نگاهم به قله ي كوه بود
به قله ي كوه كه رسيدم سراپا محو تماشاي رود شدم
----------------------------------------------------------------

چهارشنبه 28/6/1386 - 14:39
پسندیدم 0
UserName