نقد
توسط : poursorkh
 

               

                                            نقد شکرانه از زبان خودم

امروزمی خوام ازسریال شکرانه انتقادکنم.درکل سریال خوبیه ولی عیب وایرادهایی هم داره.موضوع سریال نسبتا تکراریه.معمولا ازاین نوع سریالها همین جوری هستند.اینده مجموعه را می توان حدس زد مثلاوقتی می گن طرف مرده باخودت می گی الان سروکله بچش حتماپیدامی شه. شایددرست نباشه بگم شبیه فیلم هندیه ولی هست.گریم بازیگران اصلاخوب نیست مثلاپوریاپورسرخ یک آدم متبته ولی موهاش یه ذره بلنده وروی پیشونیش ریخته.اخه یک ادم مذهبی که اینجوری نیست.حالا موی بلنداشکالی نداره ولی موهای جلوش چی؟منیرهم یک زن افاده ای هست درصورتی که اصلا به ظاهرش نمی رسه ودرکل رنگ ورو نداره.یک چیزدیگه هم اینه که این صحنه نمازخواندن حامد توی هرقسمت تکرارمی شه اخه چرا؟حداقل یک کاردیگه بکنه چه می دونم قران ودعابخونه نمازخواندن که دلیل برپاک دامنی نیست.من خیلی هارومی شناسم که نمازمیخوانندولی دست به کارهای خلاف هم می زنند.بی انصافیه که اینقدرازپوریاانتقادکنم .البته دست خودش که نیست به نویسنده وکارگردان ربط داره درستکاربودن حامدومیشه ازاخلاقش فهمید. بچه حلال حروم سرش می شه.به هرحال می دونم همه این مجموعه روبه خاطرآقای پورسرخ می بینند.به نظرم این سریال ازبقیه سریالهای ماه مبارک رمضان بهتره .پروژه عظیمیه چون با مشارکت دوکشورساخته شده .الان انتقادکردن کاردرستی نیست چون هنوز اوایل سریاله.ولی چون حوصلم سررفته بودگفتم یه چیزی بنویسم.شماهم اگرنسبت به نقدمن مخالف یاموافقیدتوی نظرات اعلام کنیدتایک کم باهم بحث کنیم.

نظرات من راجع به سریالها

اغما:خوب

میوه ممنوعه:خوب

یک وجب خاک:خوب

شکرانه:عالی فقط بخاطرپوریاپورسرخ

شماهم حتمانظراتتون روبگید.

راستی من وقتی تبلیغات شکرانه رودیدم اصلا فکرشونکردم پوریاتواین سریال ادم مثبتی باشه فکرمی کردم خیلی عادی باشه.مثل اینکه ازاون ادامهایی بوده که دنبال خوش گذرونی هستندو...ولی بعدا یه دفعه متحول می شن ....خداکنه علت این تغییروتحول رو توی سریال بگند.امیدوارم شکرانه زیباترین وپربیننده ترین سریال این ماه قراربگیره تاما یک کم حال کنیم.

شعرتیتراژپایانی شکرانه رو براتون نوشتم. نکنه تیتراژاولی رو می خواید اینجوری باید برم تاجیکستان  تاجیکستانی یادبگیرم تابراتون بنویسم.

                                  به شکرآن گنج نهان که خودرااشکارساخت.

این جمله رو همین جوری نوشتم به شعرهیچ ربطی نداره.

                                                        شکرانه

باورنکن تنهایی ات را                                                من درتوپنهانم تودرمن

ازمن به من نزدیک ترتو                                            ازتوبه تونزدیک تر من

باورنکن تنهایی ات را                                             تایک دل ویک درد داریم

تادرعبورازکوچه عشق                                           بردوش هم سر می گذاریم

 

دل تاب تنهایی ندارد                                                  باورنکن تنهایی ات را

(هرجای این دنیاکه باشی                                           من باتوام تنهای تنها)2

من باتوام هرجاکه هستی                                          حتی اگرباهم نباشیم

(حتی اگریک لحظه یک روز                                   باهم دراین عالم نباشیم)2

 

این خانه رابگذاروبگذر                                               بامن بیاتاکعبه ی دل

باورنکن تنهایی ات را                                            من باتوام منزل به منزل.

                                                                پایان 

 

این مطالب رابه زودی توی وبلاگم می ذارم.                                   

چهارشنبه 28/6/1386 - 14:18
پسندیدم 0
UserName