نهی از سه خصلت
توسط : mohsenpour
 

پیغمبر:ای علی تورا از سه خصلت نهی می کنم؛حسد و حرص و کبر.

چهارشنبه 28/6/1386 - 13:50
پسندیدم 0
UserName