سه چیز حافظه را بیفزاید وبیماری را ببرد
توسط : mohsenpour
 

پیغمبر:ای علی سه چیز حافظه را بیفزاید وبیماری را ببرد؛تناول شیر،مسواک کردن، خواندن قرآن.

چهارشنبه 28/6/1386 - 13:49
پسندیدم 0
UserName