فتنه سه است
توسط : mohsenpour
 

حضرت علی:فتنه سه است:دوستی زنان که شمشیر شیطان است،میگساری که تله شیطان است،پول دوستی که تیر شیطان است. کسی که شراب دوست است بهشت بر او غدغن است،کسی که دوست زر و سیم است بنده دنیا است.

چهارشنبه 28/6/1386 - 13:45
پسندیدم 0
UserName