بیماری،فقر،مرگ
توسط : mohsenpour
 

رسول خدا:اگر سه چیز در فرزند آدم نبود چیزی سرش را خم نمی کرد:بیماری،فقر،مرگ.

چهارشنبه 28/6/1386 - 13:43
پسندیدم 0
UserName