آموزشي نهضت سواد آموزي در گفت گو با قدس: 9 ميليون و 800 هزار بي سواد داريم
توسط : mak_mahz
آموزشي نهضت سواد آموزي در گفت گو با قدس: 9 ميليون و 800 هزار بي سواد داريم ‏ ‏ ‏ گروه جامعه - رضايي: با وجود تلاشهاي انجام شده در حوزه آموزش سوادآموزان نهضت سواد آموزي، هنوز ‏‏9 ميليون و 800 هزار ‏ بي سواد در جامعه وجود دارد.«علي ابراهيميان» معاون آموزشي نهضت سوادآموزي با اعلام اين مطلب به ‏خبرنگار ما اظهار داشت: به منظور افزايش سطح جامعه در سال تحصيلي پيش رو 50 هزار آموزشيار ‏قراردادي و حق التدريسي، يك ميليون و چهارصد هزار نفر از اعضاي جامعه هدف را در دوره هاي ‏مقدماتي، پاياني، تكميلي و پنجم ابتدايي تحت پوشش برنامه هاي درسي و آموزشي نهضت سواد آموزي قرار ‏مي دهند.‏ وي افزود: نهضت سوادآموزي در چارچوب اجراي قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 52 اين قانون بايد ‏درصد باسوادي كامل جامعه را در گروههاي سني زير 30 سال تا سال 88 به 99 درصد باسوادي برساند كه ‏در اين راستا هر سال حدود 45 تا 55 درصد اين اهداف توسط مراكز نهضت سوادآموزي محقق مي شود و ‏تلاشهاي گروههاي آموزشي و آموزشياران به صورت كامل به اين امر اختصاص يافته است. معاون آموزشي ‏نهضت سوادآموزي خاطر نشان كرد: از سوي ديگر با توجه به امضاي قرارداد هاي بين المللي بين ايران و ‏سازمان يونسكو طرح «آموزش همه بزرگسالان» در سراسر كشور درحال اجراست كه در فرآيند اجراي اين ‏طرح كشور به سه زيرمجموعه شامل مناطق پايين تر از ميانگين، مناطق بالاتر از ميانگين و منطقه ميانگين ‏كشوري تقسيم شده است و براي اجراي عدالت آموزشي بودجه و امكانات مناطق پايين تر از ميانگين كشوري ‏را با تأييد دولت تا سه برابر افزايش داده و براي بالا بردن شاخصهاي آموزشي اين مناطق تلاشهاي زيادي در ‏سطح جامعه هدف آغاز شده است.‏ وي ايجاد مراكز يادگيري و انتشار مجلات ويژه سوادآموزان را از جمله تلاشهاي دولت براي رفع مشكل ‏سوادآموزي و جلوگيري از بازگشت بي سوادي به اين افراد توصيف كرد و افزود: در اين رابطه در هر استان ‏يك نشريه ماهانه براي سوادآموزان منتشر مي شود و سوادآموزان با شركت در كلاسهاي تخصصي مراكز ‏يادگيري، نسبت به افزايش و تقويت بنيه علمي اقدام مي كنند.‏ ابراهيميان همچنين تصريح كرد: پس از انتشار نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن و اطلاع دقيق از آمار ‏براي مقابله مؤثر با بي سوادي در دستور كار دولت قرار گرفت كه اين اهداف با همكاري هيأت دولت و ‏شوراي آموزش و پرورش و استانداريهاي سراسر كشور به صورت منطقي و علمي عملياتي و براي بالا ‏بردن شاخصهاي سوادآموزي در كشور تلاش خواهد شد.‏
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:40
پسندیدم 0
UserName