امنيت سايت هاي اينترنتي با دامنهir‏ بسيار بالاست
توسط : mak_mahz
امنيت سايت هاي اينترنتي با دامنهir‏ بسيار بالاست ‏ طي چند سال گذشته حتي يك مورد اشكال در بخش دامنه كه موجب جلوگيري از دسترسي به سايت هاي ‏اينترنتي با دامنه ‏ir‏ شده باشد، نداشته ايم.به گزارش واحد مركزي خبر، سياوش شهشهاني مدير ثبت دامنه ‏ir‏ با ‏بيان اين خبر گفت: با توجه به چند لايه بودن سيستم حفاظتي دامنه ‏ir‏ درجه امنيت سايت هاي هاست شده با اين ‏دامنه، بالاتر از ديگر دامنه هاي اينترنتي است.وي افزود: با استفاده از نرم افزار جديدي كه در سيستم ثبت ‏دامنه به كار گرفته شده است، نه تنها امكان ثبت هم زمان دامنه به زبان فارسي و انگليسي فراهم شده است ‏بلكه كاربران مي توانند هزينه ثبت دامنه را از طريق اينترنت پرداخت كنند.وي در ادامه افزود: در حال ‏حاضر اين امكان تنها براي كاربران يك بانك فراهم است ولي اميدواريم كاربران ساير بانك هاي عضو شبكه ‏شتاب بتوانند از اين مزيت جديد استفاده كنند.‏
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:39
پسندیدم 0
UserName