سجده شکر
توسط : hamid9335
امام زمان (عج) :
سجده شکر از لازمترين و واجب ترين مستحبات است .
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:34
پسندیدم 0
UserName