در پي ديدار رؤساي سازمان انرژي ايران و روسيه انجام شد
توسط : mak_mahz
در پي ديدار رؤساي سازمان انرژي ايران و روسيه انجام شد ؛ ‏ توافق جديد براي راه اندازي نيروگاه بوشهر ‏ ‏ ‏ براي راه اندازي نخستين نيروگاه اتمي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي سازمانهاي انرژي دو كشور بار ‏ديگر با يكديگر ديدار و گفتگو كردند.‏ در همين حال، محمد سعيدي، معاون سازمان انرژي اتمي با اشاره به ديدار آقازاده و كرينكو درباره مباحث ‏مطرح شده در اين نشست به ايسنا گفت: رؤساي سازمانهاي انرژي اتمي ايران و روسيه توافق كردند تا ‏تيمهاي كارشناسي دو كشور تا يك ماه آينده، جمع بندي خود را درباره راه اندازي نيروگاه بوشهر ارائه دهند. ‏ پيش از اين، پس از آنكه روسيه وعده خود براي تكميل نيروگاه اتمي بوشهر در سال 2007 را عملي نكرد، ‏طرفين كميته فني را تشكيل دادند تا اين كميته نسبت به موانع پيش رو اظهارنظر كند. ‏ آن طور كه پيشتر گزارش شد، زمان راه اندازي واحد اول نيروگاه اتمي بوشهر به علت آنچه عدم تأمين مالي ‏به موقع از سوي ايران خوانده شده، به تعويق افتاده است. ‏
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:30
پسندیدم 0
UserName