فرمانده آمريكايي: دنيا با ايران هسته اي كنار مي آيد
توسط : mak_mahz
فرمانده آمريكايي: دنيا با ايران هسته اي كنار مي آيد ‏ ‏ ‏ فرمانده سابق نظاميان آمريكايي در خاورميانه گفت: راههايي براي كنار آمدن با ايران هسته اي وجود دارد. ما ‏با شوروي اتمي كنار آمديم، با چين اتمي كنار آمديم و با قدرتهاي اتمي ديگر نيز كنار مي آييم.به گزارش مهر ‏به نقل از آسوشيتدپرس، ژنرال «جان ابي زيد» كه فرماندهي كل مركز فرماندهي نظاميان آمريكا در ‏خاورميانه و آسياي مركزي را از سال 2003 تا فوريه 2007 بر عهده داشت، دوشنبه شب در مركز ‏مطالعات استراتژيك و بين المللي آمريكا حاضر شد و درباره موضوع چالشهاي استراتژيك مهم در منطقه ‏خاورميانه و آسياي مركزي سخنراني كرد.وي بخش زيادي ازسخنان خود را به برنامه هسته اي ايران ‏اختصاص داد و گفت: دنيا مي تواند با ايران هسته اي كنار آيد.در حالي كه جمهوري اسلامي ايران بارها تأكيد ‏كرده است كه برنامه هسته اي صلح آميز خود را تنها با هدف دستيابي به انرژي هسته اي دنبال مي كند و ‏هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته اي نيست و آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز تأكيد كرده است، هيچ مدركي ‏مبني بر انحراف اين برنامه از مسير صلح آميز وجود ندارد، اين مقام نظامي سابق آمريكا مدعي شد: اطمينان ‏دارم اگر ايران به سلاحهاي اتمي دست يابد، آمريكا مي تواند مانع از استفاده آنها شود. ايران يك كشور ‏انتحاري نيست، منظورم اين است كه ترديد دارم ايرانيها قصد حمله به ما با سلاح اتمي را داشته باشند.ابي زيد ‏در ادامه اظهارات خود، براي بدبين كردن افكار عمومي به برنامه هسته اي صلح آميز ايران گفت: ايرانيها ‏آگاه هستند كه توانمندي نظامي آمريكا بسيار برتر است.اين ژنرال بازنشسته آمريكايي افزود: راههايي براي ‏كنار آمدن با يك ايران اتمي وجود دارد. بگذاريد با آن روبرو شويم، ما با شوروي اتمي كنار آمديم، با چين ‏اتمي كنار آمديم و با قدرتهاي اتمي ديگر نيز كنار مي آييم.ابي زيد همچنين هشدار داد: جنگ در منطقه ‏خاورميانه براي همه ويرانگر خواهد بود و بايد از آن تا حد ممكن اجتناب كرد، اما نبايد به ايران اجازه داد در ‏مسيري كه به منافع حياتي آمريكا آسيب مي رساند، پيش برود. وي با بيان اينكه بسياري در ايران حتي در ‏سطح دولت آماده همكاري با غرب هستند، ابراز اطمينان كرد كه آمريكا و جامعه جهاني مي توانند مسأله ‏ايران را حل كنند.ابي زيد در ادامه اتهامات خود عليه ايران، مدعي شد كه دولت ايران، دولتي بي پروا و در ‏انديشه تسلط بر خاورميانه است و ما بايد بر جامعه بين المللي ايران فشار آوريم تا توسعه سلاحهاي اتمي را ‏متوقف كند!با وجود ادعاهاي اين ژنرال آمريكايي، ايران همواره تأكيد كرده است، برنامه هسته اي آن صلح ‏آميز است و توليد سلاحهاي اتمي بر خلاف اصول سياسي و ديني آن است و همكاري مستمر و شفاف با ‏آژانس، شاهدي بر صداقت تهران است.ژنرال ابي زيد در فوريه 2007 جاي خود را به درياسالار «ويليام ‏فالون» داد.‏
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:30
پسندیدم 0
UserName