نشانه های مؤمن
توسط : hamid9335
شکیبایی در مصیبت، از نشانه های مؤمن است.
امام علی ( ع )
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:29
پسندیدم 0
UserName