بهره وري در دولت نهم 140 درصد افزايش يافته است
توسط : mak_mahz
وزير كشور: بهره وري در دولت نهم 140 درصد افزايش يافته است ‏ ‏ ‏ وزير كشور با بيان اينكه «كشور را بايد با نگاه تحولي اداره كرد» گفت: تحولات جهاني به سرعت رو به ‏حركت است و ما با روال عادي ‏ نمي توانيم به آن برسيم. اگر بخواهيم فاصله ها را پر كنيم نيازمند تحولي با جهش سريع هستيم.به گزارش ‏ايسنا، حجةالاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در سخناني در مراسم توديع و معارفه استانداران قديم و ‏جديد سمنان اظهار كرد: براي ايجاد تحول بايد نگرشها و روال عادي تغيير كند و از تمامي فرصتها استفاده ‏شود. اگر جسارت داشته باشيم و راه حل مشكل را بيابيم و از آن نهراسيم، مي توانيم كشور را اداره كنيم. ‏ وي با بيان اينكه «تصميمات بزرگ ضعف و خطا دارد» گفت: با تلاش و جديت مي توان اين ديكته را نوشت ‏و پنجره ها را به سوي ترقي و پيشرفت باز كرد. با وجود خستگي ها و مشكلات، آينده روشن و مسير ‏مشخص است.وي افزايش هزينه هاي جاري را مضر و سمي دانست و خاطرنشان كرد: با بهره وري بايد ‏هزينه ها را كاهش داد. براي ارتقا و پيشرفت نظام بايد بهره وري افزايش يابد كه در اين خصوص با سر كار ‏آمدن دولت نهم بيش از 140 درصد بهره وري افزايش يافته است كه اين افزايش مديون مديران است. ‏ در اين مراسم از حميد حاجي عبدالوهاب استاندار قبلي تقدير و تشكر و علي عبداللهي علي آبادي به عنوان ‏استاندار سمنان معرفي شد.‏
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:29
پسندیدم 0
UserName