شبكه جعل دلار هاي تقلبي متلاشي شد
توسط : mak_mahz
با تلاش سازمان حفاظت اطلاعات ارتش ؛ شبكه جعل دلار هاي تقلبي متلاشي شد ‏ ‏ ‏ اعضاي يك باند بزرگ جعل دلارهاي تقلبي، چكهاي مسافرتي و اسناد و مدارك دولتي با حكم دادسراي نظامي ‏تهران و تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان حفاظت اطلاعات ارتش دستگير و بازداشت شدند. ‏ به گزارش خبرگزاري فارس، به دنبال وصول گزارشهايي مبني بر فعاليت تعدادي از افراد در كار جعل دلار ‏به منظور اختلال در نظام اقتصادي كشور، با توجه به احتمال دخالت تعدادي نظامي در اين فعاليتها، موضوع ‏در دست بررسي حفاظت اطلاعات ارتش قرار گرفت و با شناسايي اعضاي اين باند، حكم دستگيري آنان ‏توسط دادسراي نظامي تهران صادر شد.در نهايت دو تن از اعضاي اين باند هنگام معامله 120 هزار دلار ‏تقلبي دستگير و متعاقباً خانه امن اين باند در تهران شناسايي و جاعل اصلي باند نيز بازداشت شد.در بازرسي ‏از اين خانه، مقادير قابل توجهي دلارهاي تقلبي و چكهاي مسافرتي 2 ميليون ريالي و اسناد و مدارك مختلف ‏شامل، سند مالكيت، دانشنامه دوره كارشناسي، گواهي ديپلم، گواهي نامه رانندگي، مهر نهادهاي مختلف، ‏احكام مأموريت بسيج، فرمهاي سفيد با آرم و مهر سپاه، كارت تسهيلات تردد جانبازان، برچسب طرح ترافيك ‏ويژه جانبازان و تجهيزات مختلفي كه براي جعليات استفاده مي كردند، كشف و ضبط شد. ‏ نزديك به 400 هزار دلار و 37 فقره چك مسافرتي به ارزش 74 ميليون ريال از اين باند كشف كه بخشي از ‏آن هنگام معامله و 117 هزار دلار برش نخورده و آماده عرضه بوده و بخشي ديگر در حين چاپ ضبط شده ‏است.اعضاي اين باند كه يكي از آنها داراي چاپخانه بوده و اكثر آنان با فعاليتهاي چاپي آشنايي داشتند همچنين ‏به جعل و فروش حدود 330 برگ چك مسافرتي به ارزش 660 ميليون ريال و جعل و فروش 50 هزار درهم ‏و سكه دو يورويي اعتراف نموده اند. ‏
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:28
پسندیدم 0
UserName