دزدی و شرابخواری
توسط : hamid9335
کسی که به دزدی و شرابخواری معتاد شد، مانند بت پرستی است.
امام علی ( ع )
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:27
پسندیدم 0
UserName