زکات
توسط : hamid9335
هر چیز را زکاتی است و زکات خود، تحمل مردمان نادان است.
امام علی ( ع )
چهارشنبه 28/6/1386 - 12:27
پسندیدم 0
UserName